bedrijfs logo
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggenappeltaart
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.


Privacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het
geven van duidelijke adviezen.


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de instelling waar uw diëtist werkzaam is. Als uw diëtist zelfstandig gevestigd is, kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).